• PI01

 • 100.000 VNĐ / 1 THÁNG

 • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website. Đăng ký ngay
 •   1GB DUNG LƯỢNG
 •   20GB BĂNG THÔNG
 •   03 ADDON DOMAIN
 •   20 SUBDOMAIN
 •   03 SQL
 • PI02

 • 190.000 VNĐ /1 THÁNG

 • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website.Đăng ký ngay
 •   2GB DUNG LƯỢNG
 • 40GB BĂNG THÔNG
 • 05 ADDON DOMAIN
 • 30 SUBDOMAIN
 • 05 SQL
 • PI03

 • 270.000 VNĐ / 1 THÁNG

 • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website.Đăng ký ngay
 •   3GB DUNG LƯỢNG
 •   70GB BĂNG THÔNG
 •   10 ADDON DOMAIN
 •   120 SUBDOMAIN
 •   10 SQL
 • PI04

 • 400.000 VNĐ / 1 THÁNG

 • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website.Đăng ký ngay
 •   5GB DUNG LƯỢNG
 •   160GB BĂNG THÔNG
 •   12 ADDON DOMAIN
 •   60 SUBDOMAIN
 •   12 SQL
 • PI05

 • 590.000 VNĐ /1 THÁNG

 • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website.Đăng ký ngay
 •   10GB DUNG LƯỢNG
 •   500GB BĂNG THÔNG
 •   35 ADDON DOMAIN
 •   400 SUBDOMAIN
 •   35 SQL
 • PI06

 • 800.000 VNĐ / 1 THÁNG

 • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website.Đăng ký ngay
 •   16GB DUNG LƯỢNG
 •   KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG
 •   180 ADDON DOMAIN
 •   KHÔNG GIỚI HẠN SUBDOMAIN
 •   180 SQL