• PI01

  • 100.000 VNĐ / 1 THÁNG

  • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website. Đăng ký ngay
  •   1GB DUNG LƯỢNG
  •   20GB BĂNG THÔNG
  •   03 ADDON DOMAIN
  •   20 SUBDOMAIN
  •   03 SQL
  • PI02

  • 190.000 VNĐ /1 THÁNG

  • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website.Đăng ký ngay
  •   2GB DUNG LƯỢNG
  • 40GB BĂNG THÔNG
  • 05 ADDON DOMAIN
  • 30 SUBDOMAIN
  • 05 SQL
  • PI03

  • 270.000 VNĐ / 1 THÁNG

  • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website.Đăng ký ngay
  •   3GB DUNG LƯỢNG
  •   70GB BĂNG THÔNG
  •   10 ADDON DOMAIN
  •   120 SUBDOMAIN
  •   10 SQL
  • PI04

  • 400.000 VNĐ / 1 THÁNG

  • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website.Đăng ký ngay
  •   5GB DUNG LƯỢNG
  •   160GB BĂNG THÔNG
  •   12 ADDON DOMAIN
  •   60 SUBDOMAIN
  •   12 SQL
  • PI05

  • 590.000 VNĐ /1 THÁNG

  • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website.Đăng ký ngay
  •   10GB DUNG LƯỢNG
  •   500GB BĂNG THÔNG
  •   35 ADDON DOMAIN
  •   400 SUBDOMAIN
  •   35 SQL
  • PI06

  • 800.000 VNĐ / 1 THÁNG

  • Dịch vụ hosting tin cậy và hiệu suất cao, công nghệ quản lý tiên tiến giúp bạn vững tâm phát triển Website.Đăng ký ngay
  •   16GB DUNG LƯỢNG
  •   KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG
  •   180 ADDON DOMAIN
  •   KHÔNG GIỚI HẠN SUBDOMAIN
  •   180 SQL